Obrazec standardnih informacij

 Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov.

Zato boste upravičeni do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. Podjetje Pohorje turizem, Borut Zadek s.p. prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti. Poleg tega podjetje Pohorje turizem, Borut Zadek s.p. v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zagotavlja(-jo) jamstvo, da se v primeru njegovih/njihovih likvidnostnih težav povrnejo vaša plačila in zagotovi vaš povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz.

Ključne pravice na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov:

– Potrošniki prejmejo vse bistvene informacije o turističnem paketu pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju.

– Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno vsaj eno podjetje.

– Potrošniki prejmejo telefonsko številko za nujne primere ali podatke o kontaktni točki, prek katere lahko pridejo v stik z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.

– Potrošniki lahko z obvestilom v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesejo na drugo osebo.

– Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov cene turističnega paketa, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Če si organizator potovanja pridržuje pravico do povišanja cene, ima potrošnik pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov.

– Potrošniki lahko odstopijo od pogodbe brez plačila kakršne koli odstopnine in prejmejo celotno povračilo vseh plačil, če se je znatno spremenil kateri od bistvenih elementov turističnega paketa razen cene. Če podjetje, odgovorno za turistični paket, turistični paket pred njegovim začetkom prekliče, so potrošniki upravičeni do povračila plačil, kadar je to ustrezno, pa tudi do povrnitve škode.

– Potrošniki lahko v primeru izrednih okoliščin odstopijo od pogodbe pred začetkom turističnega paketa brez plačila kakršne koli odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket.

– Poleg tega potrošniki lahko odstopijo od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine.

– Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, je treba potrošniku brez dodatnih stroškov ponuditi primerne nadomestne aranžmaje. Potrošniki lahko brez plačila kakršne koli odstopnine odstopijo od pogodbe, kadar storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa ter organizator potovanja težave ne odpravi.

– Potrošniki so upravičeni tudi do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.

– Če je potrošnik v težavah, mora organizator potovanja zagotoviti pomoč.

– Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz, se zagotovi povratek potrošnikov. Pohorje turizem, Borut Zadek s.p. je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovil pri YZ Zavarovalnici Sava d.d. Če se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav podjetja Pohorje turizem, Borut Zadek s.p., se potrošniki lahko obrnejo na ta subjekt ali po potrebi na pristojni organ (Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor; kontaktna oseba Darinka Lužar, T: +386 2 2332 573, darinka.Luzar@zav-sava.si)

Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov (ZVPot) najdete na povezavi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513#

Obrazec standardnih informacij za povezane potovalne aranžmaje (poslovalnica)

Če po izbiri in plačilu ene potovalne storitve prek našega podjetja Turistične agencije Pohorje turizem, Borut Zadek s.p. rezervirate dodatne potovalne storitve za svoje potovanje ali počitnice, NE BOSTE upravičeni do pravic, ki na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, veljajo za turistične pakete. Naše podjetje Turistična agencija Pohorje turizem, Borut Zadek s.p. zato ne bo odgovorno za ustrezno izvedbo posameznih potovalnih storitev. Prosimo, da se v primeru težav obrnete na zadevnega ponudnika storitev. Če pa med istim obiskom našega podjetja Turistična agencija Pohorje turizem, Borut Zadek s.p. ali stikom z njim rezervirate kakršne koli dodatne potovalne storitve, bodo potovalne storitve postale del povezanega potovalnega aranžmaja.

V tem primeru Turistična agencija Pohorje turizem, Borut Zadek s.p v skladu s pravom EU zagotavlja jamstvo za vračilo vaših plačil Turistični agenciji Pohorje turizem Borut Zadek s.p za storitve, ki niso bile opravljene zaradi likvidnostnih težav Turistične agencije Pohorje turizem Borut Zadek s.p.;  

Opozarjamo vas, da to ne zagotavlja povračila v primeru likvidnostnih težav zadevnega ponudnika storitev. Turistična agencija Pohorje turizem Borut Zadek s.p je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovila pri Zavarovalnici Sava d. d.;  Potrošniki se lahko obrnejo na ta subjekt, če storitve zaradi likvidnostnih težav Turistične agencije Pohorje turizem Borut Zadek s.p niso izvedene. Opomba: To jamstvo v primeru likvidnostnih težav ne zajema pogodb z drugimi strankami, ki niso Turistična agencija Pohorje turizem Borut Zadek s.p., ki se lahko izpolnijo kljub likvidnostnim težavam Turistične agencije Pohorje turizem Borut Zadek s.p.

Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov (ZVPot) najdete na povezavi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513#

V Slovenski Bistrici, 15.9.2019